Kloakservice

Stoppet wc, rør, køkkenvask, gulvafløb, spuling af rør med forstoppelse, septiktank, tømmetank, tagbrønd.

#

Tv-inspektion

Vi foretager tv-inspektion af kloakrør. Her kan vi se på kloakrør, og lokaliserer fejl eller brud på rør.

#

Kloak

Reparation af kloak ledninger. I samarbejde med kloakmester laves kloakledninger, enten helt nyt eller reparationer.

nyt kloak rør

Ø-slam udfører kloakservice og tv-inspektion

telefon 56931020


Service til husejer

Rotter plage.

Bornholm.

Rotter i kloak system er forfærdeligt. 

Har du mistanke, eller konstateret rotter, så kontakt os, vi kan hjælpe dig af med rotterne.

 

Kontakt mail     56931020